sommervogel
stock
stock
blocks_image
Kitaibel Kiadó és Grafikai Studió
Természettudományos és ismeretterjesztő
kiadványok tervezése, szerkesztése,
kivitelezése és kiadása2051 Biatorbágy, Bethlen G. u. 16.
Postacím: 2051 Biatorbágy, Pf. 91.
Tel/fax: 06/23-310-411
E-mail: info @ kitaibel.hu

Kitaibel Pál élete és öröksége

blocks_image
blocks_image
blocks_image
blocks_image
Kétszázötven évvel ezelőtt, 1757-ben született az egyik legsokoldalúbb és legnagyobb hatású magyar természettudós: Kitaibel Pál. Sokrétű és úttörő munkássága miatt szinte csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Nevezték már Magyarország legnagyobb botanikusának, a magyar föld felfedezőjének, a magyar természetszeretet legnagyobb apostolának, bámulatos tudású polihisztornak, a magyar Linnének, Európa egyik legszámottevőbb természettudósának, a mai, modern környezettudomány, a biogeokémia előfutárának, a balneológia egyik megalapítójának és a magyar biológia máig is felülmúlhatatlan művelőjének is. Méltán és büszkén vallja számos tudományterület saját kutatójának. Először ő állította elő a nehézfémek zsírsavakkal alkotott sóit, elsőként használta fehérítésre a klórmeszet, a nagybörzsönyi ezüstércben pedig addig ismeretlen elem jelenlétét mutatta ki – amelyet ma tellúrként ismerünk. Elvégezte az akkori Magyarország szinte minden ásványvizének kémiai analízisét. A földrengéstanban elsőként határolta körül – a ma izoszeisztának nevezett – vonallal az egyenlő mértékben megrázott területeket. Több, általa először megtalált és újnak tartott állatfajról bizonyosodott be sejtésének valóságtartalma. Tevékenysége kiterjedt a cukorgyártási és szeszfőzési kísérletektől a salétrom-, szóda- és timsógyártáson át a néprajzi, hely- és ipartörténeti adatok gyűjtéséig. Mintegy 25 év alatt több mint húsz kutatóutat tett, amelyek során sűrű hálózatban bejárta az ország akkori területének nagy részét. Összesen legalább 1400 napot töltött utazással, ezalatt több mint 20 000 kilométert tett meg. Legmaradandóbbat a növénytan területén alkotta: a Kárpát-Pannon régió sajátságos fajainak sokaságát fedezte fel.
blocks_image
blocks_image
Egyéb kiadványaink:
blocks_image

Elfogyott!!!!

Molnár V. Attila – Növények és emberek

„Scientia amabilis”, azaz szeretetre méltó tudomány – így nevezte a növénytant a korszakalkotó jelentőségű svéd természettudós, Carl Linné. A kifejezést büszkén és sokáig használták a botanikusok tudományuk megnevezésére, amelynek egyetemes története magyar nyelven eddig nem volt hozzáférhető. A könyv ezt a hiányt igyekszik pótolni; a növénytan gyökereiről és kialakulásáról szól, valamint arról az időszakról, amely a flóra megismerésének hőskora a nyugati világ tudománya számára. Eközben számos történelmi és társadalmi összefüggéssel, érdekes kultúrtörténeti vonatkozással is megismerkedhetünk, kiderül például, hogy milyen szerepet játszott a botanika fejlődésében a pestis és a malária, a fűszerek kereskedelme, vagy az egyház és a hitújítás.
A legnagyobb elismerés, ami Linné szerint egy botanikust érhet, ha egy növénynemzetséget neveznek el róla. A legnagyobb jelentőségű „füvészekről” szinte kivétel nélkül neveztek is el növényeket. A kötetet azoknak a növényeknek a színes fényképei és korabeli ábrázolásai színesítik, amelyek egy-egy kiemelkedő személyiség nevét viselik. A régi korok botanikusai között bőven találhatunk korunk számára is példaadó személyiségeket. Többségük rendkívül sokoldalú volt, és nemegyszer a mai ember számára hihetetlennek tűnő nehézségekkel kellett szembenézniük. Ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – tevékenységük és műveik az igazság keresése, az emberiség szolgálata, valamint a természet szépségének bemutatása terén is maradandónak bizonyultak.
blocks_image
blocks_image
B/5-ös formátum,
keménytáblás kötés,
200 színes oldalon
többszáz fotóval és korabeli grafikával.


Ára: 2600 Ft

A kötet könyvkereskedelmi forgalomba nem kerül, ezért tudtuk ezt a kedvező árat biztosítani Önöknek. Ha megrendeli tőlünk a könyvet, annak ára a postaköltséggel együtt sem éri el azt az árat, amely könyvkereskedelmi forgalomba kerülés esetén kalkulálható lett volna.

Előreutalásos megrendelés esetén visszaigazoló e-mailt küldünk, amelyben az utalási információk, a könyv ára és az aktuális postaköltség szerepel. Utánvéttel is megrendelhető, azonban ekkor a postaköltség jelentősen magasabb lesz.

megrendelem

Néhány oldalpár a könyvből:
blocks_image
blocks_image
blocks_image
blocks_image
blocks_image
blocks_image